LEGGEANVISNING FUGESAND

Leggeanvisning-fugesand

Slik gjør du:

1.
Underlaget må være jevnt. Grunnarbeidet er meget viktig! Telefarlig masse skal skiftes ut med pukk eller grus i en tykkelse tilsvarende 25-30 cm.

2.
Er det fare for materialvandring skal det legges fiberduk!

3.
Forsterkningslaget legges ut og komprimeres.

4.
Kantstein sikres godt og forankres ved å settes i jordfuktig betong.

5.
Bærelaget skal være jevnt og godt komprimert. Husk fall!

6.
Settelag legges i et jevnt lag, rettes av og komprimeres (3-4 cm tykkelse).

7.
Heller og belegningsstein legges med 2-5 mm fugebredde.

8.
Små biter mindre en 1/3 skal aldri brukes. Bruk heller 2 steiner.

9.
Fugene fylles med fugesand, overflaten kostes og vibreres.

10.
Når vibrering er avsluttes etterfylles fugene med fugesand.