Liskifer Vanlig brudd

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Liskifer Vanlig brudd ?

    2-3 cm tykke – Brukes til å legge for eksempel terrasser og hageganger, bruddhellene finnes i forskjellige tykkelser: 1,5-2,5 cm for legging i støp, 2-3 cm for legging i støp eller sand