RISSER FOR SKIFER T&H

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ RISSER FOR SKIFER T&H ?

    Risseren brukes til å lage et riss i skifer for deretter å dele steinen med en settmeisel.