Steinfix 90

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Steinfix 90 ?

  STEINFIX 90 er et spesialprodukt som tar bort gammel polish og porefyll på naturstein, betong og terrazzo. Kan brukes på alle typer stein.

  STEINFIX 90 blandes med kaldt eller lunkent vann i forholdet 1:2 til 1:10 avhengig av antall lag med gammel polish som skal fjernes. Blandingen fordeles ut med en mopp eller klut, ca. 4 – 6 m2 av gangen.

  La det få virke i ca. 5 min. Bearbeid deretter arealet med børste eller mopp (skuremaskin/gulvvaskemaskin kan også anvendes).

  Etter at man har bearbeidet området, la oppløsningen bli liggende 3 – 5 minutter før den suges opp. Bruk helst vannsuger eller gulvvaske-maskin til å suge opp oppløsningen.

  OBS! La ikke blandingen tørke inn i steinen.

  Helse, miljø og sikkerhet:

  Faresymbol etsende
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.