Systemblokk Pisa 2

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Systemblokk Pisa 2 ?

  Støttemur som passer for deg og dine behov. Har du en tomt med helling og skulle ønske at du hadde mer plass? Utnytt arealet i hagen din med enkle grep. Felles for støttemurene er at de har et låsesystem som gjør at de kan tørrstables. Enklere enn Lego, og utrolig raskt. Her er veldig mye gjort på en dag. Ikke noe søling med betong / mørtel. En støttemur er en veldig dekorativ og praktisk måte for å tilpasse landskapet i hagen. Med våre støttemursystemer kan du enkelt planere ut og lage en mur som avslutning der det tidligere var skråning.

  Støttemurene kan kombineres med trapper i tilsvarende stein eller trapper av naturstein. Dette øker arealet i hagen din så du kan utnytte den maksimalt. Hvis du tenker på å sette opp en støttemur over 1 meter, bør du kontakte din kommunes byggesaksavdeling og forhøre deg om muren må byggeanmeldes. Ta rede på hvilke krav og bestemmelser som gjelder der du skal sette opp muren. Merk at murer over 1 meter der folk skal ferdes på toppen bør sikres så ingen faller utenfor.

  Pisa 2 er mulighetenes mur, med sitt naturlige utseende og systemets variasjonsrikdom passer den i de fleste miljøer. Pisa2-systemet omfatter normalstein, buestein, halvstein, hjørnestein og toppstein. Normalstein anvendes først og fremst til å bygge rette og konkave (innvendig bue) murer og trapper. Buestein brukes til konvekse (utvendig bue) murer. Toppstein anvendes som avslutning på murer og som trappetrinn.

  Pisa 2 er en massiv mur og trenger ikke noen såle, kun ett pakket bærelag. Pisa 2 er utstyrt med ett not- og fjærsystem som gjør monteringen rask og enkel, og ikke minst gir muren viktige geotekniske egenskaper. Dette systemet har en egen monteringsanvisning som trinn for trinn tar deg gjennom monteringen og viser deg alle muligheter.

  Dette er en mur som egner seg like godt høy som lav. Normalt kan man stable denne opp til 1,8 meter, utover dette eller ved belastning bør den forankres bakover med jordarmeringsnett etter spesifisert dimensjonering. Vi leverer også jordarmeringsnett og videreformidler spørsmål om dimensjonering til våre samarbeidspartnere.

  Muren tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i grunnen eller fundament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen.

  En støttemur gir deg bedre utnyttelse av utearealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidrar til å gi uteområdet ditt et flott utseende. Dagens betongblokker produseres av sement og utvalgte kontrollerte tilslagsmaterialer – dette gir blokkene høy styrke og varighet år etter år. Tenk miljø og varige verdier!