Forskalingsblokk og støttemur

Søttemur-og-forskalingsblokk_1

Søttemur-og-forskalingsblokk_2

Søttemur og forskalingsblokk_3

Søttemur-og-forskalingsblokk_4

Søttemur-og-forskalingsblokk_5

Slik gjør du:

1.
Blokkene kan settes direkte på et avrettet underlag av pukk/grus, eller på et støpt gulv eller fundament.

2.
Forskalingsblokkene plasseres etter hverandre, ende mot ende. Det kan være en fordel å starte i et hjørne. Forskalingsmurens lengde avpasses med hele eller halve blokker. Skulle det trenges ytterligere tilpasninger kan blokkene kappes med en vinkelsliper.

3.
Armeringsjern legges i murens lengderetning. Normal armeringsmengde er 1 Ø 8 eller Ø 12 i hvert 3 lag, med start i første lag. Ved større sidebelastning kan forskalingsblokkene også armeres vertikalt. For påfølgende lag settes hjørneblokkene slik at en sikrer automatisk forskyvning i hvert lag (høyre på venstre eller omvendt).

4.
Når muren er bygget til ønsket høyde, helfylles blokkene med bløt betong. Anbefalt fyllingshøyde er ca. 1,2 m i hver omgang. Muren er stabil, men en kan med fordel sette avstivere vertikalt ved hjørner og ender før utstøping. Ferdig mur har en tilnærmet styrke som stedstøptmur.