KANTSTEIN

Kantstein kan brukes for å gi en perfekt avslutning på heller og belegningsstein, eller til enkle trappeløsninger.