Fiberduk

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Fiberduk ?

    Fiberduk brukes til å skille gode og dårlige masser.

    Fiberduk brukes til å skille gode og dårlige masser.

    Når man legger heller/belegningsstein, eller bygger støttemur så er det en fordel å benytte fiberduk i bunn av konstruksjonen for å forhindre at de stedlige massene blander seg med de gode, drenerende massene (i bærelag/ settelag og bakfyllingen). Ref. våre arbeidsbeskrivelser. Fiberduken legges med 50 cm overlapp.

    Bruk fiberduk dersom det er fare for at bærelagsmasse trenger ned i grunnen. Dette er ikke nødvendig på slett stein- eller fjellgrunn.