Steinfix 100+ impregneringen

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Steinfix 100+ impregneringen ?

  STEINFIX 100+ er en lukt, glans og fargeløs impregnering til alle typer naturstein, betong og terrazzo.

  Flaten som skal behandles må være tørr og fri for smuss. STEINFIX 100+ påføres jevnt med en pensel, microfiberklut eller rulle i 2-3 lag. La tørke mellom hver påføring.

  Etter siste påføring tørkes overflødig produkt bort med tørr klut.

  Ferdig herdet innen 3 dager.

  Les mer om hvordan du impregnerer med STEINFIX 100+ 

  Til daglig rengjøring etter impregnering med STEINFIX 100+, anbefales STEINFIX 60 eller STEINFIX 70.

  Les mer om metoder for vedlikehold og rengjøring av natursteinsgulv

  Helse, miljø og sikkerhet:

  Faresymbol luftveier
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.