Hey’di bomfast

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Hey’di bomfast ?

    Spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning. Sementbasert klebemørtel til betongstein og heller. Hurtigherdende, vannfast, frostsikker. Hey’di Bom Fast benyttes til liming og fuging av heller og kantstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey’di Bom Fast kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3-20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt.

     

    Pris pr 25 kg sekk