Rådhus Støttemur

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Rådhus Støttemur ?

    Denne tromlede Rådhus-steinen er dekorativ til bruk både i støttemurer, trapper og som dekke. Rådhus støttemur er et fleksibelt og patentert mursystem. Den kan stables som frittstående pyntemur, synlig fra begge sider og den kan brukes som støttemur da blokkene tillater buede konstruksjoner. Støttemuren kan være loddrett, som et gjerde, eller settes skrått mot terrenget. Støttemuren har en patentert låsemekanisme – Geoloc® – som både sørger for feste mellom blokkene og innfesting av jordarmeringsnett.

    Radhus mur med geoloc brunmix hoy mur stottemur kubbemur aaltvedt stein1